Giriş ve Yıllık Aidatların Ödenmesine Yönelik Usul Hakkında Yönetmelik - #YeniMalatyaspor

Giriş ve Yıllık Aidatların  Ödenmesine Yönelik Usul Hakkında Yönetmelik
27.04.2018
Giriş ve Yıllık Aidatların Ödenmesine Yönelik Usul Hakkında Yönetmelik

Yeni Malatyaspor Kulübü Giriş ve Yıllık Aidatların Ödenmesine Yönelik Usul Hakkında Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Gerçek kişilerin, Yeni Malatyaspor Kulübü Derneği´ne kaydı sırasında ödemekle zorunlu olduğu, kayıt ücreti ve kongre üyelerinin ödeyecekleri günü gelmiş yıllık aidat miktarlarına ilişkin usulü düzenlemektir.

 

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Yeni Malatyaspor Kulubü Derneği´ne kayıtlı kongre üyelerini ve derneğe kayıt olmak isteyen gerçek kişileri kapsar.

 

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 30/5/2016 tarihli , Yeni Malatyaspor Kulübü Derneği tüzüğünün, 87/18 inci 133 üncü, 134 üncü ve Dernekler Kanunun ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen; Kulüp: Yeni Malatyaspor Kulübü Tüzük:, Yeni Malatyaspor Kulübü Tüzüğü Yönetim Kurulu: Kulüp Yönetim Kurulunu, ifade eder.  

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt Ücreti, Yıllık Aidat   Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat

 

Madde 5 —Üyenin kulübe kaydı sırasında ödemekle zorunlu olduğu ücrete kayıt ücreti ve her yıl için ödeyeceği aidata da yıllık aidat denir. Üyeler kulübe kayıt sırasında kayıt ücreti ve her yıl için yıllık aidat ödemekle yükümlüdür. 2017 Genel Kurul toplantısında yıllık aidat miktarı 100 TL olarak belirlenmiş olup yıllık aidat ve kayıt ücreti her yıl genel kurulca saptanır. Kayıt ücreti ve yıllık aidat miktarları, bu Yönetmelikte gösterilen usullere göre tahsil edilecektir. Kayıt ücretinin alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat alınmaz. Ancak kaydı silinmek suretiyle kulüpten ayrılanların tekrar kaydedilmeleri halinde, aynı yıl içinde dahi olsa yeniden kayıt ücreti alınır.

 

Ücret ve Aidatların Ödeme Zamanı

Madde 6 — Yıllık aidat, her yılın sonundan , takip eden aylar içerisinde bir sefer de ödenir. Yıl içinde kaydedilenlerin kayıt ücreti ile önceki yıldan itibaren geçerli olarak kaydedilmesi gerekenlerin kayıt ücretleri ve yıllık aidatları, durumun kendilerine tebliğ edilmesinden itibaren bir ay içinde ödenir. Bu yönetmelik ,geçmişe yönelik üye aidatlarının toplanmasını da kapsamaktadır.

 

Tahsilat

Madde 7—. Yıllık aidat ve kayıt ücreti, kulübün banka hesabına yatırılmalıdır. Yıllık aidat veya kayıt ücretini ödemek isteyen üyeler, sadece kendileri için işlem yapabilirler. Giriş ücreti veya yıllık aidatını ödemek isteyen kongre üyeleri açıklama kısmına ;

TC Kimlik Numarası İsim ve Soyisim İlgili tahakkuk eden sene ile ilgili bilgilerini yazmakla yükümlüdür.

 

YENI MALATYASPOR KULÜBÜ BANKA HESAP NUMARASI ŞEKERBANK MALATYA ŞUBESI TR08 0005 9003 2013 0032 0768 92 .

 

Aidatların Affı ve Yeniden Yapılandırılması

Madde 9 — Kulüp Başkanı , tahsili imkânsızlaşan alacakların takibinden vazgeçilmesine veya ölen ya da kulübe olan aidat borçlarını yangın, sel, deprem ve benzeri tabiî afetler gibi iradesi dışında meydana gelen mücbir sebeplerden dolayı ödeme güçlüğü içinde olan üyelerin aidat borçlarının affına ve/veya yeniden yapılandırılmalarına karar verebilir. İstisnai nitelikteki bu kararlar, aynı durumdaki tüm üyeleri kapsayacak şekilde ve yılda bir defa olmak üzere alınır.  

 

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler  

Bildirim Hükümleri

Madde 10 — Bu Yönetmelik hükümlerine göre ilgililere yapılması gereken her türlü bildirim, yazılı olarak ilgilinin bizzat kendisine veya kulüp resmi internet adresi kanalıyla yapılır.

Madde 11 — Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 12 — Bu Yönetmelik hükümlerini Yeni Malatyaspor Kulübü Derneği Başkanı ve Yönetim Kurulu yürütür.

 

Yeni Malatyaspor Kulübü Sicil Kurulu

  
Önceki Haber
3.Malatya Spor Adamları Gecesi´nde ödüller sahiplerini buldu.
Sonraki Haber
Yıllık Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı
DİĞER HABERLER